Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nu är nya medborgarlöften på gång

Fler synliga poliser, trafikfrågor och att motverka brott mot äldre. Det var de viktigaste frågorna när polisen i Ängelholm träffade kommunen för att ta fram nya medborgarlöften.

På tisdagen träffades polisen i Ängelholm och representater från Ängelholms kommun för att gemensamt arbeta med medborgarlöftena. Utifrån en trygghetsmätning som polisen genomförde under förra året valde man framförallt att titta på tre frågor, fler synliga poliser i kommunen, trafikfrågor som fortkörning och buskörning på mopeder samt brott mot äldre där till exempel okända personer ringer upp äldre och utger sig för att vara från kommunen eller annan myndighet.

Nu fortsätter arbetet. Under Företagardagarna på Catena Arena den 11-12 maj kommer polisen att vara på plats för att prata med kommuninvånare om deras upplevelser. I slutet av maj beräknas polisen presentera sina medborgarlöften.

- Upplevelsen av otrygghet är högre än risken att faktiskt utsättas för brott i Ängelholm. Vi tar den oron på allvar och medborgarlöften är en viktig signal till våra invånare att vi vill arbeta för ett tryggare och bättre Ängelholm, säger Fredrik Henriksson, kommunpolis i Ängelholm.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöften är ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på momenten medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation av medborgarlöften.

När kommun och polis har fått en lägesbild av vilka problem som finns i kommunen är det dags att bestämma vilka frågor man vill samverka kring, varför problemen uppkommit och vad man kan göra åt dem.

Kommunpolis Fredrik Henriksson, Liss Böcker (C), Robin Holmberg M, Lars Nyander (S), Jan Klauser, säkerhetschef och Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef

Kommunpolis Fredrik Henriksson, Liss Böcker (C), Robin Holmberg M, Jan Klauser, säkerhetschef, Lars Nyander (S) och Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef var med och diskuterade nya medborgarlöften.