Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

​Digitaliserade medborgarförslag ska utveckla demokratin i Ängelholm

Nu ökar Ängelholmarnas möjlighet att lämna förslag om vad som kan utveckla Ängelholm.

En enig kommunstyrelse sa idag ja till att till hösten införa digitalt medborgarförslag. Det ska heta ”Ängelholmsförslaget” och erbjuder både invånare och besökare att presentera sina idéer på kommunens webbplats. Om ett förslag får minst 50 röster, ska förslaget utredas av kommunen.

– Min förhoppning är att Ängelholmsförslaget ska inspirera fler att lämna förslag på idéer som kan utveckla vår kommun. Vi vill öka delaktigheten i kommunens utveckling och samtidigt ge oss förtroendevalda en bättre bild av vad våra medborgare vill, säger Robin Holmberg kommunstyrelsens ordförande (M).

Sedan 2004 finns möjligheten för den som är folkbokförd i Ängelholms kommun att väcka ett ärende i kommunfullmäktige, så kallat medborgarförslag. En genomgång av samtliga inlämnade medborgarförslag under 2016 och 2017 visar att av totalt 88 inlämnade medborgarförslag har fem bifallits. Förslagen handlar oftast om den egna närmiljön; parker, trafik och platsutveckling. Förhoppningen är att digitaliseringen ska göra det enklare att lämna förslag och att fler ska ta vara på möjligheten påverka.

Digitalt medborgarförslag, innebär att personer enkelt kan lämna ett förslag på utveckling eller förändring via kommunens webbplats. När förslaget är upplagt på webbplatsen kan andra kommentera och stötta förslaget. Kommunstyrelsen har beslutat att alla som är intresserade av utvecklingen i Ängelholms kommun, boende, besökare och företagare, kan lämna förslag. Det ska inte finnas någon åldersbegränsning.

Förslagen som skickas in kommer att granskas innan de publiceras enligt särskilda riktlinjer som tagits fram. När förslaget är publicerat är det öppet för dialog och stöttning i 30 dagar. Om ett förslag fått minst 50 röster skickas det vidare till berörd nämnd eller styrelse för politisk beredning och beslut. Samtliga förslag och beslut redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år.

Ängelholmsförslaget kommer att ha premiär i höst. Det är kommunfullmäktige som den 29 april slutgiltigt beslutar om införande av Ängelholmsförslaget.

Ungdom arbetar på sin laptop i Stadsbiblioteket.