Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Entreprenörsträff om enskilda avlopp

Den 2 maj bjuder miljöenheten in till en entreprenörsträff om enskilda avlopp. Träffen riktar sig till entreprenörer som hjälper fastighetsägare att inrätta enskilda avloppsanläggningar i Ängelholms kommun.

På träffen informerar vi om de förändringar i tillståndsprocessen som kommer att genomföras under 2019.

Tid: 2 maj kl 17-19.

Plats: Stadshuset.

Fika ingår

Anmälan senast den 25 april till

miljo@engelholm.se