Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Så kan Ängelholms Arenastad se ut i framtiden

En ny ishockeyhall, friidrottsarena och ett modernt sporttorg, allt med nära anknytning till den nya stadsdelen Fridhem. På måndagsförmiddagen presenterade Ängelholms kommun tillsammans med Arenabolaget i Ängelholm en gemensam avsiktsförklaring om hur Ängelholms Arenastad kan utvecklas i framtiden.

Ängelholms Arenastad är en gemensam vision mellan Ängelholms kommun och Arenabolaget i Ängelholm. Tanken är att erbjuda idrottsföreningar och allmänhet tillgång till moderna idrottsanläggningar på en samlad plats.

– Ängelholmarna har länge efterfrågat en samlad plats för idrott och mötesplatser och med avsiktsförklaringen visar vi att vi är på väg framåt. Arenastaden, med ishockeyn som hjärta, är på väg att bli idrottsnavet i kommunen, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arenastaden ska också knyta ihop området kring Catena Arena och den nya bostadsområdet Fridhem, där en ny skola ska byggas i framtiden. Enligt avsiktsförklaringen kan en fullt utbyggd Arenastad innehålla en ny ishall, fotbolls-/eventarena, träningsplaner för fotboll, friidrottsarena, sporthall och utökad parkering.

Tanken är att Arenastaden ska växa fram i etapper. Den första etappen innehåller en ny ishall, utökad parkeringsområde samt en gång- och cykelväg som knyter ihop området med Fridhem. Under senare etapper finns det bland annat planer på att bygga ut Catena Arena samt att bygga en ny sporthall och ett sporttorg. I nuläget finns ingen tidsplan för när allt kommer vara på plats.

– Det känns bra att vi har kommit så långt som vi har och att få presentera detta, sen är det mycket kvar att göra. Rent realistiskt så pratar vi mellan 5-15 år tills det är fullt utbyggt om allt går som det ska. Men vi hoppas mycket på detta och vi är övertygade om att det kommer medföra stora positiva effekter för Ängelholm, säger Anders Nelson, VD för Arenabolaget i Ängelholm.

Den 27 maj ska avsiktsförklaringen upp för beslut i ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde och därefter ska beslut fattas i kommunfullmäktige.

Skiss av Arenastaden i etapp 4

Visionsskiss av hur Arenastaden kan se ut efter etapp 4.

Petra Oddson (KD), Charlotte Engblom (L), Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Dag Thulin, Backahill, Svante Paulsson, ordförande Arenabolaget och Anders Nelson, vd Arenabolaget

Petra Oddson (KD), Charlotte Engblom (L), Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Dag Thulin, Backahill, Svante Paulsson, ordförande Arenabolaget och Anders Nelson, vd Arenabolaget var alla med när avsiktsförklaringen presenterades.