Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholm bäst i landet på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden för förnybara drivmedel och matavfallsinsamling gjorde Ängelholm till landets bästa kommun på avfallshantering med ett sammanvägt index på 91,7 poäng av 100 möjliga. Det skriver Avfall Sverige i ett pressmeddelande.

Att kunderna i Ängelholms kommun är nöjda med den avfallshantering som NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, bedriver vittnar höga värden på kundnöjdhetsindex om.

 

– Ängelholm har nöjda kunder och bra miljövärden, särskilt gällande förnybara drivmedel och matavfallsinsamling. Ängelholmarna är duktiga på att sortera ut matavfall så att kommunen kan samla in det och röta det till biogas och biogödsel. Dessutom kör alla sopbilar på biogas och det skapas på så sätt ett kretslopp, säger Jenny Westin, Avfall Sveriges rådgivare för statistik och taxor.

 

Ängelholmarna är även duktiga på att sortera ut förpackningar och tidningar ur restavfallet så att det kan bli nya material. Mat- och restavfallet har minskat med 10 procent mellan 2015 och 2018. Ängelholm är därmed på god väg mot det gemensamma målet inom Avfall Sverige, att minska avfallsmängderna med 25 procent till 2025.

 

– Sedan vi införde fyrfackskärl i Ängelholm har restavfallet minskat med nästan 27 kilo per person. Vi har jobbat mycket med våra mål och fått med oss både politiker och medborgare. Jag vill därför rikta ett stort tack till medarbetare, entreprenörer och kunder samt till kommunen och dess politiker, eftersom vinsten är ett resultat av den gemensamma ansträngningen som vi gjort tillsammans, säger Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

 

Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg som var på plats i Stockholm för att ta emot emot priset understryker ängelholmarnas insats.

 

– Detta är en fantastisk insats som alla invånare i Ängelholms kommun bidragit till. Ett stort tack till alla ängelholmare som genom praktiskt miljöarbete hemma gjort Ängelholms kommun till Sveriges bästa kommun vad gäller avfallshantering, säger Robin Holmberg.

Priset för bästa avfallskommun delades ut på Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm den 21 maj. Priset delas ut för sjunde året och har tidigare tilldelats bland annat Uddevalla, Trollhättan, Falun, Lund och Nordvästra Skånes Renhållning. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2018. Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; förebyggande av avfall, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

 

Avfall Sverigelänk till annan webbplats

Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, tog emot pris i Stockholm där Ängelholm blev bästa avfallskommun.