Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

EU-valet: Valdag den 26 maj

I dag, söndag den 26 maj, är det valdag och du kan rösta fram representanter till Europarlamentet de kommande fem åren. Under dagen kan du rösta i ditt valdistrikt som har öppet mellan klockan 08.00-21.00. Vilket valdistrikt du tillhör hittar du på ditt röstkort. Du kan även förtidsrösta i Stadshuset klockan 08:00-21:00.

Var ska jag rösta?

Du som har rätt att rösta får ett röstkort hemskickat till dig mellan den 2-8 maj från Valmyndigheten. I röstkortet står adressen till din vallokal och vilket valdistrikt du tillhör. Vallokaler i Ängelholms kommun är oftast belägna i en skola och vallokalen har öppet mellan kl. 08.00-021.00 på valdagen söndag den 26 maj.

Du behöver ha med dig identitetshandling där personnummer framgår (till exempel körkort, id-kort, pass) till vallokalen för att kunna styrka din identitet och kunna rösta. En annan person kan intyga din identitet men hen behöver då kunna styrka sin egen identitet.

Hur du röstar i vallokal

  1. Välj valsedel. Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill välja kan du skriva partiets namn tydligt på en tom valsedel.
  2. Ta ett valkuvert.
  3. Gå bakom en valskärm.
  4. Sätt ett kryss för en person om du vill personrösta. Vill du inte personrösta lägger du bara ned valsedeln för partiet du vill rösta på direkt i kuvertet. Saknas valsedel för det parti du vill rösta på skrivet du partinamnet på en blank valsedel. Vill du personrösta skriver du förutom partinamnet även personens namn på valsedeln.
  5. Lägg valsedeln i valkuvertet och stäng kuvertet.
  6. Ge valkuvertet och din identitetshandling till röstmottagaren. Om du inte har med din identitetshandling kan en person du känner intyga att din identitet. Då måste den som intygar din identitet kunna styrka sin egen identitet med identitetshandling.
  7. Röstmottagaren kontrollerar att din identitet och rösträtt och skriver ned att du har röstat.
  8. Röstmottagaren lägger ned ditt valkuvert i valurnan. Du har nu röstat.

Mer information om EU-valet

 

Röst läggs i valurna.