Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ingen akut fara för hålet i Rönne å

I mitten på maj uppmärksammades ett stort hål på bottnen i Skäldervikens hamn. Både kommunen och Trafikverket bedömer att det inte är någon akut fara varken för gång- och cykelbanan eller för järnvägen.

– Jag har träffat Trafikverkets markexpert och deras bedömning är att så länge pirarmarna och gång- och cykelvägen är i gott skick är det ingen fara för järnvägen, säger Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör på Ängelholms kommun.

I oktober 2018 lät kommunen skanna en del av bottnen på Rönne å i anslutning till utloppet i Skälderviken. Anledningen var en rutinåtgärd för att undersöka om djupet var tillräckligt för båttrafiken eller om det behövde muddras. I samband med skanningen upptäcktes ett cirka 40 gånger 11 meter stort hål där det var dubbelt så djupt jämfört med den intilliggande bottnen. Hålet, där bottendjupet mäter sex meter, finns på åbottnen strax innanför pirarmarna i höjd med där ån svänger mot sitt utlopp. Förutom järnvägen som passerar nära inpå finns det också en gång- och cykelväg i närheten som reparerades under hösten 2017.

– Kommunens ansvar är gång- och cykelvägen och där har vi bedömt att det inte heller finns någon akut fara för att den påverkas av hålet, säger Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör på Ängelholms kommun.

Geraldine vet inte vad som gjort att hålet har uppstått. Sedan uppmärksammandet i mitten på maj har det framkommit uppgifter om att hålet funnits där längre en längre tid.

– Vår entreprenör som utfört skanningarna har hittat belägg för att hålet funnits där sedan 2003 och en aktiv fritidsfiskare jag pratat med säger att det alltid har funnits ett hål där. Men för att vara på den säkra sidan behöver hålet observeras över tid, säger Geraldine.

Åtgärder för framtiden som diskuteras är att skanna grunda vattenområden intill gång- och cykelvägen för att upptäcka undermineringar. Genom att mäta gång- och cykelvägens höjdsättning regelbundet kan eventuella sättningar upptäckas och genom att göra en uppföljande mätning av hålet kan man se om det växer eller ändrar läge.