Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Fler ska erbjudas Besöksvän

Fler äldre som känner sig ensamma ska ges möjlighet att få besöksvän. Det vill Ängelholms kommun bidra till, som var inbjuden av Ängelholms sjukhus för att informera sjukhuspersonalen om kommunens volontärverksamhet.

Idag tillämpas besöksvänskonceptet på tre av sjukhusets avdelningar. Karin Dahl, chef för träffpunktsverksamheten på Ängelholms kommun var där och berättade om sin volontärverksamhet för sjukhuspersonalen.

– Vi har ett bra samarbete med Ängelholms sjukhus och efter idag hoppas jag att ännu fler avdelningar ska följa efter så att fler äldre som behöver det ska få möjlighet att få social gemenskap och stimulans i vardagen, säger Karin Dahl.

Besöksvänsverksamheten drivs av Ängelholms kommun i samarbete med Ängelholms sjukhus inom ramen för Hälsostadssamarbetet. Praktiskt innebär det att sjukhuset erbjuder inlagda patienter möjlighet att få en besöksvän om man känner sig ensam. Om så är fallet skickas en signal till kommunens träffpunktsverksamhet, om att här finns någon som skulle må bra av att få kontakt med en vän. Hanna Gustavson som är aktivitets- och volontärsamordnare ser till att patienter och volontärer får så bra förutsättningar som möjligt för att de ska trivas ihop.

– För att besöksvänsverksamheten ska fungera bra måste volontärerna och de äldre trivas ihop. Därför försöker jag att matcha dem med varandra så de har något gemensamt att prata om och göra tillsammans när de träffas, säger Hanna Gustavson.

Målsättningen med besöksvänsverksamheten är att motverka ofrivillig ensamhet och skapa trygghet för att öka livskvaliteten hos de äldre.

Är du intresserad av att bli volontär?
Kontakta vår kundtjänst på telefon 0431-870 00 eller e-post info@engelholm.se

personer på Ängelholms kommun och Ängelholms sjukhus som arbetar med besöksvänskonceptet.

Hanna Gustavson (Ängelholms kommun), Cecilia Aatola (Ängelholms sjukhus), Helen Crorie (Ängelholms sjukhus), Janny Terfelt (Ängelholms sjukhus) och Karin Dahl (Ängelholms kommun)