Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Informationsträff den 26/6 om fastighetsägarens egenkontroll

Under 2019 införs årlig avgift för fastighetsägare med ett fastighetsbestånd med minst 25 lägenheter. Miljöenheten bjuder med anledning av detta in till informationsträff.

Vi vänder oss till alla fastighetsägare verksamma inom Ängelholms kommun som omfattas av årlig avgift. Tanken är att ge en djupare kunskap av miljölagstiftningen och de krav den ställer på fastighetsägaren.

Läs mer om informationsträffen på kommunens sida om fastighetsägarens ansvarlänk till annan webbplats