Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kemikaliesmart vardag

Minskad kemikalieanvändning för en giftfri vardag är en av de stora miljöfrågorna idag. Här kommer inspiration, tips och exempel på kemikaliesmarta val och vanor. Tillsammans kan vi minska vår användning av farliga kemikalier och bidra till målet om en giftfri miljö!

Det här är information från Ängelholms kommun

De kemikalier som är mest synliga finns i kemiska produkter, t.ex. disk- och rengöringsprodukter. Kemikalier kan också finnas som tillsatser i vardagsprodukter, t.ex. barnleksaker och kläder. Många av oss är omedvetna om vilka risker som kan finnas med sådana produkter.

Kan vi själva göra något för att minska riskerna med kemikalier i vår vardag? Javisst kan vi det! Här får du några tips på hur du kan få din vardag mer fri från onödiga kemikalier.

För en kemikaliesmart vardag:

  • Plastbanta – minska plastanvändning generellt, speciellt i köket. Byt om möjligt till produkter av naturmaterial. Rensa bort äldre plastprodukter. Plast som luktar illa eller känns klibbig bör kasseras.
  • Köp hygienprodukter och kosmetika som har fullständig innehållsförteckning och instruktioner på svenska. Många hygienartiklar kan innehålla miljöfarliga ämnen. Smink kan innehålla PFAS som är cancerframkallande redan i små doser.
  • Välj produkter med miljömärkning (till exempel EU-ekologiskt, Krav, EU-blomman, Svanen, Bra miljöval med flera).
  • Var frågvis och ställ krav som konsument. Vid inköp av nya varor har du rätt att få svar från butiken om varan innehåller något särskilt farligt ämne. Våga fråga!

Kemikaliesmart för barnen:

  • Var extra försiktig när det gäller varor som är avsedda att användas av barn eller i miljöer där barn rör sig. Barn är känsligare för kemikalier än vuxna.
  • Rensa ut plastleksaker som är hala, klibbiga eller luktar och gamla leksaker av mjukgjord cancerframkallande PVC-plast. Välj helst CE-märkta leksaker tillverkade efter år 2013 eftersom dessa uppfyller EU:s säkerhetskrav för leksaker.
  • Låt inte barnen leka med nycklar, mynt och smycken eftersom dessa kan innehålla nickel, bly och kadmium. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi.

Informationen är hämtad från bl.a. folkhälsomyndigheten, kemikalieinspektionen, konsumentverket, livsmedelsverket. Läs mer på
www.stoppaonodan.nulänk till annan webbplats

I foajén på stadshuset i Ängelholm finns under sommaren folders som du kan hämta och använda som stöd när du vill fråga i butiken om en varas innehåll. Den ena delen av foldern kan rivas av och lämnas till butiken.

Frukter i en skål.