Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Här är Medborgarlöftet 2019

Nu har Polisen och Ängelholms kommun undertecknat medborgarlöftet för 2019. Två nya fokusområden har tillkommit sedan det första medborgarlöftet 2018. I år finns även trygghet för äldre och kontroll av alkohol- och tobaksförsäljning med på listan.

Förra året när det första medborgarlöftet till Ängelholms kommuninvånare togs fram var synlighet, trafik och trygghet tre fokusområden. Dessa frågor är fortfarande aktuella i årets medborgarlöfte även om innehållet har utvecklats. Genom samarbetet med kommunen har medborgarlöftet utökats till att även omfatta trygghet för äldre.

– Vi har ett föredömligt samarbete med polisen. Det visar sig inte minst genom detta medborgarlöfte hur polisen lyssnat på de signaler vi har fått till oss om äldre som känner sig otrygga när människor falskeligen utger sig för att representera hemtjänsten eller ett företag, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande.

För att öka tryggheten för de äldre kommer polisen tillsammans med kommunens säkerhetsenhet att besöka äldreboenden och andra samlingspunkter för att ge tips och råd till de äldre.

Det andra tillägget i årets medborgarlöfte gäller alkohol och tobak. Polisen och kommunen ska genomföra minst tre gemensamma kontroller av serveringsställen och minst tre gemensamma kontroller av tobaksförsäljningsställen för att förhindra försäljning till omyndiga.

– Syftet med medborgarlöftet är att tydliggöra vilka områden som kommer prioriteras efter att vi, våra medborgare och kommunen har fått säga sitt. Så även om medborgarlöftet i sig är viktigt skulle jag vilja säga att det är samarbetet och den demokratiska processen som leder fram till medborgarlöftet som är viktigast, säger Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef i Ängelholm.

Här är medborgarlöftet 2019PDF

Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef i Ängelholm och Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande undertecknar Medborgarlöftet 2019.

Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef i Ängelholm och Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande undertecknar Medborgarlöftet 2019.