Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ny logotyp gör Ängelholm synligare

Mer öppet, välkomnande och modernt. Nu är det klart, kommunfullmäktige i Ängelholm har sagt ja till kommunens nya grafiska profil.

Kommunens logotyp har justerats med varsamhet för kulturarvet, men med ett modernt uttryck som ska fungera i all kommunikation, både digitalt och i tryck. Det ska alltid vara tydligt när Ängelholms kommun är avsändare.

Ängelholms kommunvapen har sitt ursprung i Ängelholms äldsta sigill från 1639, men har justerats ett flertal gånger under årens lopp. Nuvarande kommunvapen är från 1975.

Revideringen har gjorts i samråd med statsheraldikern vid Riksarkivet. Ängeln har fått ett nytt ansiktuttryck och vingform, mer öppet och välkomnande. Ordet Ängelholms kommun har förstorats och bytt typsnitt till samma som används på kommunens webbplats, engelholm.se.

För att tänka hållbart och kostnadsmedvetet kommer införandet av den nya reviderade grafiska profilen att göras successivt förutom i de digitala kanalerna, på webben och sociala medier, där förändringen sker snabbare.

Varumärkespolicy och grafisk profilPDF

Flaggor med nytt kommunvapen