Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunfullmäktige sa ja till nytt stadshus i Ängelholm

Nu har kommunfullmäktige tagit det slutgiltiga beslutet om att det ska byggas ett helt nytt stadshus i Ängelholm och stadshuset ska ligga på Stationsområdet.

Flera alternativa placeringar till ett nytt stadshus har funnits med i utredningen och nu landar beslutet alltså i att det ska byggas i Stationsområdet, mycket nära Ängelholms station. Kommunen och statliga ägda Jernhusen har undertecknat en avsiktsförklaring som bland annat reglerar framtida markbyten mellan parterna samt ersättningsnivåer.

I samband med beslutet om att bygga nytt, blir det också aktuellt att ta ställning till framtiden för nuvarande stadshus. Särskilda utvärderingskriterier ska därför tas fram för att kunna ligga till grund för framtida exploatering. Kriterierna ska visa vilka värden på fastigheten som ska beaktas och prioriteras.

2019-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om nytt stadshuslänk till annan webbplats

Läs hela utredningenPDF

Läs mer om förslagenPDF

Ängelholms stadshus