Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Algblomning i Västersjön – barn och hundar bör inte bada

Årets sista provtagning av badvatten från Västersjön visar att det nu är algblomning i sjön. Det är oklart om algerna är toxinbildande och därför kan en hälsorisk inte uteslutas för den som sväljer vattnet. För att inte ta några risker avråds barn och hundar från att bada i Västersjön under resten av badsäsongen. Andra som ändå vill bada uppmanas att vara försiktiga så att man inte får vatten i munnen. Algblomningens omfattning bedöms vara måttlig.