Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Avstängning för norrgående trafik på del av Östergatan

Det förekommer sättningar i gångbanan närmast ån på sträckan mellan Mejeribron och Tegelbruksbron. Den norrgående delen av Östergatan kommer därför stängas för trafik med start onsdagen den 4 september 2019.

Spontning av åkant

Under sommaren 2019 konstaterades att rörelserna i gångbanan har tilltagit. Som säkerhetsåtgärd och för att inte förvärra problemet kommer den norrgående körbanan nu stängas av för trafik. En stålspont ska ersätta en äldre träspont i åkanten mellan Mejeribron och Tegelbruksbron. Arbetet syftar till att säkerställa åkantens stabilitet och därmed hålla gatan på plats.

Avstängning pågår till våren 2020

Spontningsarbetet planeras att utföras med start i november 2019. Avspärrningen kommer att vara kvar tills dess att arbetet är färdigt vilket beräknas till våren 2020.

Avstängning för norrgående trafik på del av Östergatan