Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

​Utbildningssatsning ska ge kommunen bättre demensvård

I höst skapar Ängelholms kommun förutsättningar för unik kompetens gällande demensvård. Bland annat har en arbetsterapeut och en fysioterapeut från kommunen påbörjat en masterutbildning vid Karolinska institutet för att bli specialister inom området.

Demens är en vår tids stora folksjukdomar och i Sverige insjuknar cirka 20 000 personer varje år. I Ängelholms kommun är det viktigt med en riktigt bra demensvård och som i ett led i detta har en arbetsterapeut och en fysioterapeut från kommunen påbörjat en magisterutbildning vid Karolinska institutet i samarbete med Sophiastiftelsen. Där ska de bli specialister på att vårda demenssjuka.

I slutet av augusti börjar även en av kommunens sjuksköterskor en ettårig specialistutbildning. Samtliga utbildningar utmynnar i en högtidlig examensceremoni där Drottning Silvia delar ut diplomen.

Genom satsningen blir Ängelholm en av de första kommunerna i Sverige att inneha ett helt team med denna unika och breda kompetens. Allt i syfte att på ett så bra sätt som möjligt kunna möta de behov som såväl anhöriga och personen som drabbats av den kognitiva sjukdomen har.

– Vår förhoppning är att den här satsningen ska leda till bättre vård för den sjuka och att det kan skapa en ökad tillit till kommunens kompetens från anhöriga. Det ger även oss som kommun möjlighet att internt höja kompetensen på vår personal och det gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare med personal som upplever att de får de redskap de behöver för att utföra sitt dagliga arbete, säger Gabriella Hultberg, enhetschef på Rehabenheten.

*Demenssjukdomar är en bidragande orsak till funktionshinder och beroende. Det har fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för patienten, vårdgivare, familjer och samhället.

 

Vårdare och patient på Rehabenheten