Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholmselever först i Sverige inviger återvinningssystem

Ängelholms kommun ska minska koldioxidavtrycket. Den 10-11 september invigs ett nytt återvinningssystem av pappershanddukar på Rönnegymnasiet, Toftaskolan och på Ekens förskola. För de stora blir det handdukkastartävling och för de minsta blir det handtvättarskola.

Återvinningssystemet Tork PaperCircle som nu införs på fyra platser i Ängelholms kommun syftar till att kommunens koldioxidavtryck ska minska. Faller projektet väl ut är tanken att återvinningssystemet ska införas på alla kommunens toaletter.

– Förutom att kommunen minskar sitt koldioxidavtryck är detta också ett sätt att öka den allmänna medvetenheten om att vi alla behöver minska vår klimatpåverkan, säger Robin Pehrsson, miljöstrateg på Ängelholms kommun.

Invigningen börjar på Ekens förskola den 10 september. Mellan klockan 12 och 13 ska förskolebarnen få gå i handtvättarskola.

– Med handtvättarskolan vill vi visa barnen att man behöver torka händerna efter toalettbesöket och var man ska kasta pappershanddukarna efteråt, säger Pia Radil, projektansvarig och lokalvårdschef på Ängelholms kommun.

Samma dag klockan 14-16 är det invigning på Stadshuset som också har fått det nya återvinningssystemet. Dagen därpå den 11 september invigs Toftaskolan mellan klockan 9 och 11. Därefter invigs Rönnegymnasiet klockan 13-15.

På de tre skolorna och på Stadshuset finns numera separata papperskorgar för pappershanddukar på toaletterna. När papperskorgarna töms av städpersonalen samlas pappershanddukarna in och förvaras lokalt på Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s (NSR) anläggning innan de fraktas vidare till Göteborg för att återvinnas till nya mjukpappersprodukter. Transporterna till Göteborg kommer ske fyra gånger per år.

Genom införandet av Tork PaperCircle förväntas kommunens koldioxidavtryck minska med 40 %* jämfört med den nuvarande avfallshantering samtidigt som restavfallet minskar med 20 %.

*Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.
Essity och Tork PaperCirlelänk till annan webbplats