Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Högskola genomför provsprängningar i Västersjön

Den 10-11 september kommer Lunds Tekniska Högskola att genomföra mindre provsprängningar under vatten i Västersjön i anslutning till badplatsen Äspenäs. Syftet med sprängningarna är att utvärdera en metod för geologisk kartläggning av sjöbottnar. Personal från högskolan kommer se till att inga obehöriga är i närheten under sprängningarna som kommer genomföras dagtid klockan 7-16.

Under perioden avråds från bad i Västersjön. Ängelholms kommun och Lunds Teknisk Högskola bedömer att växt- och djurliv i Västersjön inte kommer att påverkas nämnvärt samt att ljudnivån till följd av sprängningarna kommer vara låg. 

Lunds Tekniska Högskolalänk till annan webbplats

Vill du veta mer? En av finansiärerna bakom utvärderingsprojektet är InfraSweden2030. På deras webbplats kan du läsa mer om projektet.

InfraSweden2030länk till annan webbplats