Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Risk för kraftigt regn måndag till tisdag

Ett lågtryck rör sig upp söderifrån in över södra Sverige. Från sen måndag kväll fram till och med tisdag morgon finns risk för att det faller kraftigt regn som kan vara skyfallsliknande och med kraftig åska. Osäkerheten i skurarnas placering är stor.

Lågtrycket medför även kulingvind på delar av Östersjön från tisdag eftermiddag.

Läs mer om vädret på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Råd vid risk för översvämning i källare

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren.
  • Bryt strömmen vid översvämning i källaren på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Vid inträffad skada - kontakta ditt försäkringsbolag.

Vid frågor om hur du ska göra kan du även ringa SOS informationsnummer 113 13.

Råd i trafiken vid stora nederbördsmängder

  • Undvik att ge dig ut i trafiken om det inte är nödvändigt.
  • Vid kraftig nederbörd ökar risken för vattenplaning och att vägbanorna kan översvämmas, framförallt i svackor till exempel under viadukter.
  • Måste du bege dig ut i trafiken anpassa hastigheten efter rådande väglag.
  • Är vägbanan översvämmad kör inte på djupare vatten än upp till bromsskivorna på bilen.

Räddningstjänsten Syd om tips och råd vid besvärligt väderlänk till annan webbplats