Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Vi behöver stödfamiljer, kontaktpersoner och ledsagare

Vi är i stort behov av kontaktpersoner, stödfamiljer och ledsagare till personer med funktionsnedsättning. Stödfamiljer, kontaktpersoner och ledsagare sökes för uppdrag respektive anställning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontaktperson och stödfamilj

Uppdraget som kontaktperson innebär att vara en medmänniska som kan underlätta och ge stöd till den enskilde genom att minska social isolering, stimulera till en aktiv fritid samt ge råd i vardagssituationer.

Uppdraget som stödfamilj innebär att cirka en helg i månaden ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Ersättning för uppdragen består av ett arvode och en omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer (Sveriges kommuner och landsting).

För mer information eller frågor kontakta LSS/SoL-handläggare via kommunens kundtjänst 0431-870 00.

Ledsagare

Anställningen som ledsagare innebär att underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet och fritidsaktiviteter utanför hemmet för att i sin tur minska social isolering.

För mer information eller frågor kontakta enhetschef för Barn- och ungdomsverksamheten inom Funktionsstöd via kommunens kundtjänst 0431-870 00.

Blommande gren