Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Fler parkeringsplatser för husbilar till nästa sommar

Det var högt tryck på kommunens parkeringsplatser för husbilar i somras. Nu har kommunstyrelsen gett i uppdrag att sätta samman en projektgrupp för att ta fram ett förslag till fler platser åt husbilar.

Det är framförallt i centrum och vid kommunens badplatser som det finns önskemål om fler parkeringsplatser. Ambitionen från kommunens sida är att det redan till nästa sommar ska finnas fler platser för husbilarna att parkera på.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december.