Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Systemuppdatering av Tieto Edu påverkar barnschema samt frånvaroanmälan till skolor, förskolor och fritids

På torsdag den 12 september mellan kl. 13.00 och 14.30 kommer det ske en uppdatering av frånvarohanteringssystemet Tieto Edu. Det betyder att vårdnadshavare och elever inte kommer kunna anmäla frånvaro via appen till kommunens förskolor, fritidshem och skolor under tiden som uppdateringen genomförs.

Viktigt att du uppdaterar din app

Efter uppdateringen behöver alla användare, både till iOS och Android, uppdatera appen till senaste den versionen som finns tillgänglig via App Store eller Google Play. I den äldre versionen av appen får användaren information om att den behöver uppdateras. Informationen visas när appen öppnas och inte som en notifikation.

Påverkar även anmälan av barnschema

Eftersom Tieto Edu-appen även används av vårdnadshavare som behöver registrera schematider och kontaktuppgifter till barn som går på förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare är det heller inte möjligt att anmäla barnschema under uppdateringen. Även dessa användare behöver uppdatera sin app till den senaste versionen efter klockan 14:30 på torsdag den 12 september.

Systemuppdatering den 12 september av Tieto Education