Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Gymnasiesärskolan får internationellt besök

Den 16 september får gymnasiesärskolan internationellt besök av elever och pedagoger från Rumänien, Lettland och Tyskland. Besöket är en del av ett EU-projekt och syftet är att lära av varandra om hur skolan ska arbeta för att personer med funktionsvariationer i högre grad ska få arbete efter sin studier.

Det är fyra elever och fyra pedagoger från respektive land och besöket varar från måndag till fredag i nästa vecka. Förutom att besöka Rönnegymnasiet för att vara med under lektioner är även en dag med kanotåkning och fiske inplanerat.

Besöket är en del av ett EU-projekt löper över två år och under den perioden ska elever och pedagoger från Ängelholms gymnasiesärskola besöka de andra länderna. I april, tidigare i år, besökte de en skola i Schmöllin i Tyskland. Och under nästa år ska de resa till Botosani i Rumänien och Dobele i Lettland. Tanken är att projektet ska innebära ett erfarenhetsutbyte mellan både elever och pedagoger i skolor för elever med funktionsvariation.

Gymnasiesärskolan i Ängelholm

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.