Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ny belysning på Tullportsplatsen

Tullportsplatsen har fått ny belysning för att öka tryggheten och tillgängligheten till parken. Nu lyser fler lampor längs gångstråken och mur och växtlighet har fått effektbelysning för att skapa trivsamhet.

Ny belysning längs mur på Tullportsplatsen