Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ny analys visar hur kommunen arbetar med miljö- och klimatfrågor

En ny analys av kommunens miljöarbete ska ge bättre överblick av det framtida arbetet av vilket arbete som pågår och visa vilka områden som är högst prioriterade att jobba vidare med.

Analysen visar bland annat att kommunen har goda resultat gällande bland annat avfallshantering och fossilfri uppvärmning av lokaler. Områden som däremot behöver mer fokus och resurser är transporter, upphandlingar, exploateringar och skydd av natur.

– Vi har identifierat lågt hängande frukter på vägen mot en mer hållbar kommun. Transporter är en sådan fråga, där det finns mycket att vinna på att på att styra upp vilka fordon kommunen köper in och hur vi reser i tjänsten. Mycket arbete är redan igång, men är tydligt att mer behöver göras för att nå aktuella miljömål och stiga i nationella rankingar, säger Robin Pehrsson, enhetschef Natur och ekologisk hållbarhet.

*Analysen har genomförts genom insamlande av statistik, intervjuer med tjänstepersoner, analys av rankingarna ”Sveriges bästa miljökommun” och ”Sveriges bästa naturvårdskommun”, samt analys av styrdokument i kommunen.

Läs analysen i sin helhetPDF