Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Trygghetsdialog - en ny digital arbetsmetod kring trygghet

I Ängelholm är vi angelägna om att veta vad du som bor, arbetar och besöker kommunen tycker om tryggheten i våra olika kommundelar. Därför inför vi trygghetsdialog, en digital plattform som ersätter trygghetsvandringar. Det möjliggör att du under lite längre tid kan lämna in dina tankar kring vad som känns otryggt i ett visst område.

Trygghetsdialoger genomförs återkommande i kommunen och datum för kommande dialoger synliggörs på engelholm.se.

Under oktober månad kan du som bor i Ängelholms tätort anmäla platser med till exempel dålig belysning, vegetation och tillgänglighet.

Anmäl otrygga delar i centrala Ängelholmlänk till annan webbplats

Vi genomför trygghetsdialog för att få in dina synpunkter i ett begränsat område om din uppfattning kring den miljö du rör dig i.