Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Budgetförslag: Den blågröna majoriteten vill kapa köerna till äldreomsorgen

Fokus på välfärden, men även satsningar på digitalisering och Ängelholmspaketet. Det är huvudpunkterna i det budgetförslag för 2020 som den blågröna majoriteten i Ängelholm presenterade under fredagen. I förslaget föreslås en oförändrad skattesats på 20,49 %.

Det är Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i Ängelholm som presenterade det gemensamma budgetförslaget för 2020 och plan för 2021-2022.

–I Ängelholm har vi goda förutsättningar för det kommande året, men vi tar hänsyn till en svagare konjunktur framöver. Samtidigt behöver vi göra satsningar då det finns ett stort behov av nya verksamhetslokaler som skolor, förskolor äldreboenden och för personer med funktionsnedsättning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Prioriterat i budgeten är också arbetet med att forma en ny vision för Ängelholm som ska ersätta den nuvarande visionen från 2021. Ambitionen är att många ängelholmare, både medborgare, företag och föreningsliv ska engageras för att peka ut framtidsinriktningen för hela Ängelholm.

– Robotisering, fossilbränslefria fordon och laddstolpar är några viktiga satsningar för att nå klimatmålen och ett fossilfritt Ängelholm. Våra äldre ska inte behöva vänta längre än nödvändigt på en plats i särskilt boende därför köper vi fler platser för att kapa köerna, säger Liss Böcker (C), kommunstyrelsen 1:e vice ordförande

Budgeten fastställs den 11 november

Den 23 oktober kommer kommunstyrelsen att behandla förslaget och då också fatta beslut om förslag till skattesats.

Budgeten fastställs slutgiltigt i kommunfullmäktige den 11 november.

Förslag till budget 2020 och plan för åren 2021-2022 från den blågröna majoriteten.PDF