Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Förvaltningschef från Markaryd blir ny chef för Lärande och familj

Det blir Lars-Ola Olsson som blir ny chef för huvuduppdrag Lärande och familj i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen fattade sitt beslut på sitt sammanträde den 16 oktober.

– Lars-Ola har en bakgrund som gör honom väl lämpad för uppdraget som huvuduppdragschef för Lärande och familj. Vi är glada över att ha rekryterat honom till Ängelholm, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom huvuduppdrag Lärande och familj samlas verksamheterna Förskola och grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och arbetsmarknad, Elevhälsa samt Individ- och familjeomsorg. Det blir nu Lars-Ola Olsson som får det yttersta ansvaret för att leda och utveckla huvuduppdraget utifrån kommunens agila arbetssätt.

Lars-Ola Olsson arbetar sedan tre år tillbaka som förvaltningschef för utbildnings- och kulturförvaltningen i Markaryds kommun. Han har en mångårig bakgrund inom utbildningssektorn och har tidigare arbetat som rektor i bland annat Örkelljunga och Helsingborg.

– Lars-Ola är en lagspelare som tar stort ansvar för sin uppgift. Han kommer att bidra till att utveckla kommunen i positiv riktning tillsammans med kommunledningsgruppen, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

– Jag är väldigt tacksam över att ha fått förtroendet att leda det fortsatta arbetet inom huvuduppdrag Lärande och familj. Det är med stor entusiasm, ödmjukhet och nyfikenhet jag tar mig an uppdraget, säger Lars-Ola Olsson.

– Med hjälp av all den samlade kompetens som finns i kommunen är jag övertygad om att vårt gemensamma arbete kommer bidra till en fortsatt positiv utveckling för Ängelholms kommun.

Lars-Ola Olsson tillträder sin nya tjänst den 1 december.

Lars-Ola Olsson