Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Allmänhetens tur att tycka till om förstärkning av stränder med sand från Skälderviken

Stormar tär på stränderna i Ängelholm och i Vejbystrand. Därför arbetar Ängelholms kommun med en ansökan om att få hämta sand från bottnen i Skälderviken för att förstärka stränderna genom strandfodring. Under den långa ansökningsprocessen har turen kommit till att allmänheten, berörda fastighetsägare och myndigheter ges möjlighet att lämna synpunkter på kommunens ansökan under så kallat samråd.

Ängelholms kommun har för avsikt att ansöka om tillstånd att få hämta 75 000 kubikmeter sand från bottnen i Skälderviken för att förstärka stränderna vid Havsbaden och i Vejbystrand. Metoden kallas för strandfodring och innebär att sand pumpas ut på stranden för att den ska vara motståndskraftig mot vågor och högt vattenstånd som orsakas av stormar. I februari gav Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kommunen tillstånd enligt kontinentalsockellagen att få hämta sanden från ett begränsat område i Skälderviken. Sanduttag och strandfodring därutöver kräver tillstånd enligt miljöbalken.

Nu har turen kommit till att allmänheten, berörda fastighetsägare och myndigheter ska ges möjlighet att lämna synpunkter på kommunens ansökan under ett så kallat samråd, innan den slutligen skickas till mark- och miljödomstolen som prövar verksamheternas miljöpåverkan och beslutar om tillstånd och villkor enligt miljöbalken.

Området där sanden ska hämtas i Skälderviken är cirka 65 hektar stort och ligger cirka 4 km ute till havs från Klitterhusbryggan. För att minimera konsekvenserna för miljön är det valda sanduttagsområdet fritt från rev, sten och vegetation. En försvårande omständighet är att området för sanduttaget ingår i ett större Natura2000-område med särskilt skydd för bland annat sjöfågel, tumlare och säl.

– Vi ska inte göra som i Öresund där man grävt djupa hål som inte återhämtar sig. Vi vill använda modern beprövad teknik som dammsuger bottnarna och endast påverkar bottnen cirka en halv meter djupt men över ett större område. Vår bedömning är att strandfodringen inte kommer ha särskilt stor inverkan på miljön, säger Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör på Ängelholms kommun.

Eftersom tillståndet från SGU endast gäller vid ett tillfälle under 10 år kommer kommunen även att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen att vid behov få reparera stormskador genom att hämta tillbaka sand till stranden som spolats ut på grunt vatten. Detta kallas för sandåterföring.

Kommunen har arbetat med att utreda åtgärder för att motverka stranderosion sedan 2014. Utredningarna och erfarenheter från Ystad och internationellt pekar på att strandfodring är den enda hållbara lösningen för underhåll av sandstränder.

Karta över området i Skälderviken där sanden ska hämtas (blå markering)länk till annan webbplats

Läs mer om samrådet och stranderosionlänk till annan webbplats

Synpunkter på kommunens ansökan kan lämnas via post eller e-post till kommunens ombud under samrådet och senast den 22 november:
Magnus Berg, Advokat AB Nordic Law, Skeppsbron 11, 211 00 Malmö
mb@nordiclaw.se

Blå markering på kartan som visar området i Skälderviken där sanden ska hämtas

Den blå markeringen på kartan visar området i Skälderviken där sanden ska hämtas.