Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Polisen presenterade årets trygghetsmätning för Ängelholm

Varje år utför polisen en undersökning för att mäta den upplevda tryggheten i landets städer och kommuner. I Ängelholm har ungefär 400 medborgare svarat på enkäten som ligger till grund för några av kommunens och polisens gemensamma prioriteringar.

Trygghetsmätningarna genomförs av Polisen Region Syd och sammanfattas i ett så kallat problemindex. Ängelholms problemindex 2019 hamnar på 1,53 på en sexgradig skala vilket tyder på hög upplevd trygghet.

– Vi har ett väldigt bra resultat, samtidigt som vi vet att Ängelholm inte är problemfritt. Vi jobbar hårt för att vi ska bli ännu bättre, säger Fredrik Henriksson, lokalpolis i Ängelholm.

Trygghetsmätningarna är en del av polisens och kommunens gemensamma arbete och ligger till grund för viktiga prioriteringar och framtida medborgarlöften.

– Det är kul att se att det går rätt håll. Vi har ett gott samarbete med polisen och arbetar systematiskt med tryggheten i Ängelholm. En fördel som detta för med sig är att vi får en gemensam problembild, säger Robin Holmberg (M). kommunstyrelsens ordförande.

Några av områdena som sticker ut i polisens problemindex för Ängelholm är bilar som kör för fort, oro för villainbrott och att man känner sig otrygg utomhus ensam sent på kvällen.

Fakta om Polisens trygghetsmätning
Polisen genomför årligen trygghetsmätningar i landets kommuner. Polisen i Region Syd genomförde trygghetsmätningen under perioden 15 augusti - 7 oktober. I Ängelholm svarade 405 personer i åldrarna 16-85 år. Grundenkäten har varit densamma sedan år 2001. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt.

Problemindex i skånska lokalpolisområden 2019:
Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet
Norra Malmö 2,56
Helsingborg 2,37
Eslöv 2,31
Klippan 2,28
Kristianstad 2,21
Södra Malmö 2,15
Landskrona 2,12
Hässleholm 2,09
Ystad 1,93
Trelleborg 1,78
Kävlinge 1,65
Ängelholm 1,62
Lund 1,56