Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Inflyttningen på Errarps Ängar ger positiv effekt på kötider till särskilda boenden

Det finns ett stort behov av särskilt boende i vår kommun som gör att kötiden är lång. Därför har nämnden för omsorg och stöd tagit krafttag för att skapa fler platser för särskilt boende. En av åtgärderna är de nya platserna på Errarps Ängars särskilda boende där inflyttningen nu har börjat. Det gör att kötiderna nu börjar minska.

I Ängelholm finns ett stort antal korttidsplatser för våra äldre. Samtidigt är behovet av särskilt boende stort. På Attendos särskilda boende på Errarps Ängar har kommunen plats för nio personer där inflyttningen nu har börjat. Det betyder att kötiden nu börjar minska. För att ytterligare möta behovet har nämnden för omsorg och stöd beslutat att konvertera korttidsplatser på Solhaga och Kvarnliden till platser för särskilt boende. Det innebär, tillsammans med platserna på Errarps Ängar, att cirka 35 platser för särskilt boende frigörs. Korttidsverksamheten kommer att koncentreras till nya lokaler i Lindagaparken.

– Med dessa positiva åtgärder för vi in luft och tar ett helhetsgrepp om vår kösituation. Detta kommer att innebära att vi nu kan fokusera på de beslut vi måste ta framöver gällande våra framtida boenden, säger, säger Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd.

Filippa Kurdve, tf chef för huvuduppdrag Hälsa på Ängelholms kommun betonar att genomförandet kommer ske på ett tryggt och säkert sätt både för de äldre och för medarbetarna.

– Beslutet kommer få stor effekt för alla som väntar på särskilt boende. Nu börjar verksamhetens arbete med förberedelse och kompetensstärkning för att vi sen ska kunna genomföra förändringen på ett tryggt och säkert sätt, både för de äldre och för medarbetarna, säger Filippa Kurdve.

Attendos särskilda boende på Errarps Ängar där kommunen har nio platser för särskilt boende.

Attendos särskilda boende på Errarps Ängar där kommunen har nio platser för särskilt boende.