Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Fakturor utskickade för efterdebitering av barnomsorg

En del vårdnadshavare har nyligen fått efterdebiteringsfakturor i brevlådan för barnomsorg. Det beror på att vi har gjort en inkomstkontroll av barnomsorgsavgifter för 2017 där vi jämfört den inkomst vårdnadshavare angivit till kommunen med deklarerad inkomst enligt Skatteverket för inkomståret 2017.

Detta är en återkommande årlig rutin vi har. I vissa fall har en lägre inkomst angivits än den som deklarerats. Om inkomsten har varit högre än den inlämnade uppgiften till kommunen innebär det att vårdnadshavaren blir efterdebiterad. Fakturorna för inkomstkorrigeringen för år 2017 har skickats ut till dem som berörs.