Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nytt pris ska öka intresset för arkitekturen

Nu inför Ängelholms kommun ett nytt arkitekturpris. Lokala byggnader, bebyggelsemiljöer, parker och torg kan nomineras. Vem som vinner avgör en jury och prisutdelning sker vid nationaldagsfirandet den 6 juni.

Efter ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden står det klart att Ängelholm får ett nytt arkitekturpris. Priset kan delas ut till byggnader, bebyggelsemiljöer eller anläggningar som parker eller torg i Ängelholms kommun, som genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten.

– Priset ska bidra till att öka intresset för god arkitektur genom att uppmärksamma projekt som skapat väl gestaltade livsmiljöer, samt bidragit till att förstärka staden Ängelholm, dess landskapsbild och dess kringliggande tätorters unika kvalitéer, säger Tomas Fjellner (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi hoppas att detta kan bidra till att lyfta frågor om arkitektur i kommunen. Här finns mycket fin och god arkitektur i Ängelholm, så det blir ett sätt att både bevara och lyfta fram goda exempel, säger Pernilla Theselius som är stadsarkitekt.

Vinnaren av arkitekturpriset tillkännages vid en ceremoni i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni.

En jury utser vinnaren

Juryn kommer bestå av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (ordförande i jury), ytterligare politikerrepresentant, stadsarkitekt, planchef, bygglovschef, chef för kultur och stad. Vid behov kan juryn komma att utökas.

Att nominera till priset kan göras av alla. Kravet är att projektet som nomineras ska vara uppfört i Ängelholms kommun, och ska ha tillkommit under de senaste fem åren. Information om hur man går till väga för att nominera kommer inom kort.

Priset är en bronsplakett

Priset, förutom äran, är en bronsplakett tänkt att fästa på byggnaden eller monteras på platsen, samt diplom till de personer som varit avgörande för verkets goda resultat.

Flygbild över centrala Ängelholm