Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholms kommun lägger ner planerna för byggprojektet Angela

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att avbryta samarbetet med Riksbyggen när det gäller byggprojektet Angela vid södra infarten till Ängelholm. Efter tio års planering utan att byggprojektet kommit igång saknas förutsättningarna för ett fortsatt samarbete.

– Båda parter har ansträngt sig och haft goda ambitioner att genomföra projektet, men vi ser inte någon annan lösning än att avsluta samarbetet, säger mark- och exploateringschef Mårten Nilsson. Avstegen från det som var tanken i den tävling som Riksbyggen vann, blir alltför stora. Det har snart gått 10 år, utan påbörjad byggnation. Vi måste nu komma vidare med nya idéer för området, säger Mårten Nilsson.

Det var redan 2010 som Riksbyggen vann en markanvisningstävling för ”Porten till Södra Ängelholm”, nuvarande Odensvalan 1. En detaljplan blev klar 2014 och ett köp undertecknades våren 2017. Köpet var dock villkorat av att Riksbyggen skulle få ett lagakraftvunnet bygglov. Eftersom kraven för bygglov inte har uppfyllts på två år, har köpet förfallit våren 2019.

Kommunen och Riksbyggen har under våren och hösten 2019 haft fortsatt dialog och förhandlingar med målet att träffa ett nytt köp med tävlingsförslaget som grund, men då parterna inte närmat sig en överenskommelse föreslår nu Mark- och exploateringsenheten att förhandlingarna avslutas.

– Vi gör nu ett omtag och tittar på området i ett större sammanhang och inkluderar också kopplingen till det närliggande Fridhemsområdet, där det redan pågår stora byggprojekt.

– Vi behöver hitta nya idéer för hur hela området ska utformas för framtiden, säger Robin Holmgren, kommunstyrelsens ordförande.

Det är kommunstyrelsen som den 11 december fattar slutgiltigt beslut om att avsluta förhandlingarna med Riksbyggen.

Situationsplan över Angela.