Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunen avråder just nu att äta egenplockade musslor

Vattenprovtagningar i Skälderviken under november månad visar på halter av den potentiellt giftiga kiselalgen Pseudo-nitzschia över riskgränsen. Musslor äter och filtrerar alla alger. Eventuellt kan toxin finnas i egenplockade musslor. Kommunen avråder just nu från att förtära egenplockade musslor.

Detta gäller inte musslor som du köper i butik då de är kontrollerade.