Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Tillfälliga trafikstörningar under december i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg

Förberedelserna för Klippanvägens ombyggnad med nya ledningar för avlopp och el är redan igång och kommer att öka i omfattning från den 2 december fram till jul. Det innebär att korsningen vid Klippanvägen och Kristian II:s väg kommer påverkas av tillfälliga trafikstörningar under december. Vi ber därför alla trafikanter att vara särskilt uppmärksamma och visa extra hänsyn till varandra under perioden för att undvika olyckor och för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt.

I början av januari 2020 kommer arbetet påbörjas för att anlägga nya cirkulationsplatser och gräva ner nya ledningar för avlopp och el längs Klippanvägen. För att underlätta för trafiken under byggtiden görs förberedande arbeten längs vägen sedan några veckor tillbaka. Från den 2 december fram till jul ska det byggas provisoriska vägar vid korsningen av Klippanvägen och Kristian II:s väg. Det betyder att det kommer förekomma tillfälliga störningar i trafiken i och omkring korsningen där trafiksignalerna ibland kan vara avstängda.

– Detta kommer mitt i julstressen så därför vill vi uppmana alla trafikanter att vara extra uppmärksamma på att följa den tillfälliga skyltningen och visa hänsyn, säger Johan Reinholdz, projektledare på Ängelholms kommun.

Avstängningar från den 7 januari
Det stora arbetet med att gräva ner den nya avloppsledningen påbörjas i början på januari. Från den 7 januari kommer cirkulationsplatsen vid Klippanvägen och Östergatan att stängas av. Även den del av Klippanvägen som sträcker sig från Östergatan till Nytorgsgatan kommer att stängas av den 7 januari.

Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

Karta över Klippanvägen. Markering 1 visar tillfälliga trafikstörningar under december. Markering 2 visar avstängt område för biltrafik från den 7 januari 2020.

1: Tillfälliga trafikstörningar under december. 2: Avstängt område för biltrafik från den 7 januari 2020.