Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Byggnader med kulturhistoriskt värde dokumenteras

Från november till februari pågår en inventering av byggnader i Ängelholms kommun för att uppdatera kommunens kulturmiljöplan. Under inventeringen kommer byggnader av kulturhistoriskt värde att dokumenteras.

När inventeringen är färdig kommer materialet publiceras på en kulturmiljöwebb som kommer vara tillgänglig för allmänheten. Tanken är att den nya kulturmiljöwebben ska fungera som ett verktyg, både för de som ska bygga om, för tjänstepersoner på kommuens plan- och bygglovsenhet och politiker.

Fram till och med februari kommer tjänstepersoner från kommunen att vara ute för att utföra inventeringen.

För frågor gällande kulturmiljöplanen, kontakta vår kundtjänst på 0431-870 00.

Lotta Engvall och Cajsa Tingdal kommer fram till och med februari att vara runt i kommunen för att inventera byggnader med kulturhistoriskt värde.

Lotta Engvall och Cajsa Tingdal är projektanställda på Ängelholms kommun och kommer fram till februari att vara ute i kommunen för att inventera byggnader med kulturhistoriskt värde.