Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Information för dig som är i behov av ledsagning på grund av syn- och hörselnedsättning

Från och med den 1 januari 2020 kommer tjänsten som syn och hörselinstruktör i Ängelholms Kommun inte att finnas kvar. För dig som är i behov av ledsagning på grund av syn och hörselnedsättning hänvisas till att ansöka om detta via myndighetsenheten.

Vid behov av syn och hörselhjälpmedel eller vid frågor om redan utskrivna hjälpmedel hänvisas till din förskrivare på syn- respektive hörselmottagning.

Om du har behov av anpassningar i hemmet eller träning för att kunna klara dina vardagliga aktiviteter på grund av din nedsättning kan du ta kontakt med arbetsterapeut i kommunen via kundtjänst 0431-870 00.

E-tjänster gällande omsorg och stödlänk till annan webbplats

Ring Ängelholms kommuns kundtjänst