Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Snart börjar ombyggnaden av Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket behöver renoveras och i samband med det ska biblioteket byggas om. Under ombyggnaden kommer Stadsbiblioteket att flytta sin verksamhet till Åsbogatan 22. Den 2 februari stänger Stadsbiblioteket för flytten till Åsbogatan och från den 2 mars är biblioteket öppet på den nya adressen fram till att ombyggnaden blir klar 2022. Under februari hänvisas Stadsbibliotekets besökare till närbiblioteken och till bokbussen.

Ombyggnaden av Stadsbiblioteket börjar i vår och beräknas bli klar under 2022. Under tiden som ombyggnaden pågår kommer Stadsbiblioteket att ersättas av ett bibliotek på Åsbogatan 22 som öppnar den 2 mars 2020. Stadsbiblioteket kommer vara öppet i sin nuvarande form till och med den 1 februari 2020. Den 2 februari stänger Stadsbiblioteket för för flytt till lokalerna på Åsbogatan. Under februari kan låntagare besöka bokbussen som på vardagar kommer stå på Stortorget klockan 12-14. I övrigt hänvisas besökarna till närbiblioteken under flyttperioden.

Öppettider och närbibliotek (Familjen Helsingborgs webbplats)länk till annan webbplats

Stadsbibliotekets möteslokaler kommer kunna användas så länge biblioteket är öppet men bokningar av lokalerna kan senast göras den 31 december i år.

Kommunfullmäktige på Rönneskolan

Kommunfullmäktige som hittills har haft sina möten i Stadsbibliotekets hörsal kommer från den 1 januari att flytta sina möten till Rönneskolans aula Jarl Kulle på Skolgatan 8.

Galleri Moment

Galleri Moment, som finns på bottenplan i anslutning till bibliotekets entré, kommer i samband med ombyggnaden att flytta till Gamla rådhuset på Stortorget. Sista dagen du kan besöka galleriet på Stadsbiblioteket är den 4 januari där besökarna kan se en måleriutställning av Lena Selander. Den 25 januari öppnar Galleri Moment i Gamla rådhuset på Stortorget där årets första utställare är Tony Abrahamsson från Lidköping.

Hörsal på Järnvägens museum

I biblioteketslokalerna på Åsbogatan kommer det inte finnas någon hörsal. För den som behöver en stor möteslokal finns möjligheten att hyra hörsalen på Järnvägens museum som rymmer 118 personer. Bokning av hörsalen kan göras direkt via vårt bokningssystem eller via kundtjänst.

Utrustning, priser och tiderlänk till annan webbplats

Bokning av hörsalenlänk till annan webbplats

Det nya Stadsbiblioteket

Bortsett från den nya entrén kommer det inte att bli några större synliga förändringar utvändigt. Men invändigt kommer det att märkas desto mer där besökarna ska mötas av ett attraktivt och modernt bibliotek.

– För att ombyggnaden ska ske på ett hållbart och miljöeffektivt sätt kommer vi behålla material med lång livslängd. Vi vill behålla bibliotekets själ och varma levande känsla samtidigt som vi får ett nytt och modernt Stadsbibliotek som är öppet och tillgängligt för alla, säger Martin Memet Könick, bibliotekschef på Ängelholms kommun.

På bottenplan i anslutning till entrén ska det finnas en restaurang och café med ekologisk profil och möjlighet till uteservering. Eftersom barn och unga är en prioriterad grupp bland bibliotekets besökare kommer barn- och ungdomsavdelningen bli större med rumsindelning för olika åldrar. Ett nytt skapanderum ska byggas som ska kunna användas både av besökare och av bibliotekspersonal för olika typer av kreativ verksamhet. Mitt i byggnaden ska det finnas en yta som ska kunna användas för till exempel scenframträdanden och utställningar som inte hör hemma på galleriet. Den stora trappan som leder upp till ovanvåningen ska kunna fungera som åskådarplats eller som sittplats för att läsa en bok. För den som behöver studera i lugn och ro kommer det att finnas särskilda studierum. Bokningsbara konferens- och möteslokaler ska utformas med flexibla rumslösningar och tillgång till teknisk konferensutrustning. Genomgående för hela biblioteket är att det ska präglas av modern teknik.

Liksom i dag ska det även finnas en vuxenavdelning, hörsal, galleri för konstutställningar och upplevelser, offentliga toaletter i anslutning till de olika avdelningarna, cykelparkeringar och kontorsplatser för bibliotekspersonalen. Källaren som idag används för förvaring kommer också att bevaras.

– Material med lång livslängd och estetiska värden kommer att behållas till återflytten, tankar om hållbarhet och miljöpåverkan är viktiga. Vi vill behålla bibliotekets själ och varma levande känsla samtidigt som vi får ett nytt och modernt Stadsbibliotek som är öppet och tillgängligt för alla, säger Martin Memet Könick.

Ritningar

Det nya Stadsbiblioteket utvändigtPDF

Det nya Stadsbiblioteket invändigtPDF

Visionsskiss av nya Stadsbiblioteket sett från Stortorget. Illustration av White.

Visionsskiss av nya Stadsbiblioteket sett från Stortorget. Illustration: White

Visionsskiss av nya Stadsbiblioteket sett från Norra Kyrkogatan. Illustration av White.

Visionsskiss av nya Stadsbiblioteket sett från Norra Kyrkogatan. Illustration: White

Ritning som visar trappan som ska byggas mitt i biblioteket. Trappan ska kunna fungera både som åskådarplats eller som sittplats för att läsa en bok. Illustration av White.

Trappan som ska byggas mitt i biblioteket ska kunna fungera både som åskådarplats eller som sittplats för att läsa en bok. Illustration: White