Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nytt korttidsboende på Lindhaga invigdes

Idag invigdes vårt nya korttidsboende Lindhaga Parkhus på Södra vägen 10. Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) klippte bandet tillsammans med Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd. Redan den 13 januari börjar inflyttningen till det nya boendet. 

– Genom det nya korttidsboendet i Lindhaga Parkhus fördjupas samarbetet mellan Ängelholms kommun och Hälsostaden ytterligare. Tillsammans utvecklar vi området kring Ängelholms sjukhus med fokus på god vård och omsorg, säger Robin Holmberg.

Lindhaga Parkhus, som ligger i nära anslutning till Ängelholms sjukhus, ska bland annat ersätta de korttidsplatser som idag finns på avdelning 12 inne på Ängelholms sjukhus. Här ska personer som behöver extra vård eller rehabilitering under en begränsad period kunna få bo till exempel efter en sjukhusvistelse eller på grund av en tillfälligt ohållbar hemsituation.

Boendet har 18 moderna enkelrum som är utrustade med till exempel taklyftar och höj- och sänkbara handfat. Utanför boendet finns grönområden för rekreation och i källaren finns en träningslokal för rehabiliteringsträning.

– Vi får här dom bästa förutsättningar att bedriva korttidsverksamhet utifrån individuella behov. Fantastiskt roligt med nya fina lokaler, säger Filippa Kurdve, tillförordnad chef för huvuduppdrag Hälsa.


Robin Holmberg (M) klippte bandet tillsammans med Ingela Sylwander (M)

Robin Holmberg (M) klippte bandet tillsammans med Ingela Sylwander (M)

Ingela Sylwander (M)

Ingela Sylwander (M)

Rum på Lindhaga
Toalett med taklyft
Hallen på Lindhaga
Våning 2 på Lindhaga
Gemensamt utrymme på Lindhaga