Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ytterligare avstängningar på Klippanvägen från 22 januari

Nu utökas avstängningarna på Klippanvägen. Den 22 januari stängs även den del av Klippanvägen som sträcker sig mellan Nytorgsgatan och Kristian ll:s väg. Men korsningen Nytorgsgatan Klippanvägen förblir öppen för korsande trafik.

Det stora arbetet med att gräva ner den nya avloppsledningen längs Klippanvägen är nu igång. Den 7 januari stängdes Klippanvägen av från rondellen vid Östergatan fram till Nytorgsgatan. Nu ska ytterligare en del stängas av. Från den 22 januari stängs även den del av Klippanvägen som sträcker sig mellan Nytorgsgatan och Kristian ll:s väg. Men korsningen Nytorgsgatan Klippanvägen förblir öppen för korsande trafik. Båda avstängningarna planeras gälla fram till slutet på maj 2020.

Alla trafikanter uppmanas att visa förståelse för avstängningarna i trafiken och följa anvisningarna för att det ska vara säkert för bilister, gående, cyklister och för de som arbetar med själva bygget.

Klippanvägens ombyggnad

Ombyggnaden av Klippanvägen är en etapp i Stora VA-utbyggnaden, som har pågått i ca tio år. Samtidigt passar Öresundskraft på att gräva ner kabelrör för framtida elnät. Ombyggnaden görs i etapper och uppskattas pågå till sommaren/hösten 2021. Arbetet kommer ha stor påverkan på trafiken under hela perioden där Klippanvägen ibland kan behöva stängas av helt. Klippanvägen kommer att ha fyra filer mellan E6:an och Kristian II:s väg även efter ombyggnaden.

Ombyggnaden av Klippanvägen innebär:

  • nya ledningar för avlopp och framtida elförsörjning från den stora cirkulationsplatsen vid E6 till Östergatan.
  • busshållplats söder om Klippanvägen och ny asfalt från Kungsgårdsleden till Lagegatan
  • ny cirkulationsplats vid Lagegatan
  • ny belysning från Lagegatan till Kristian II:s väg
  • ny gång- och cykelbana genom Håvegropen norr om Klippanvägen från Viadukten till Kristian II:s väg
  • ny cirkulationsplats vid Kristian II:s väg
  • ombyggnad av gatan med nya gång- och cykelbanor på båda sidor om Klippanvägen, nya planteringar, träd och ny belysning från Kristian II:s väg till Östergatan
  • nya trafiksäkra övergångsställen vid Nytorgsgatan

Avstängningar publiceras löpande under Driftinformationlänk till annan webbplats

Projektet Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

Karta över avstängningar på Klippanvägen.

Markering 1 visar avstängningen från rondellen vid Östergatan fram till Nytorgsgatan som började gälla den 7 januari. Markering 2 visar avstängningen från Nytorgsgatan till Kristian ll:s väg som börjar gälla den 22 januari. Korsningen Nytorgsgatan Klippanvägen förblir öppen för korsande trafik. Båda avstängningarna planeras gälla fram till slutet på maj 2020.