Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ingen ändring om blöjor i förskolan

Mot bakgrund av ett rättsfall mellan Värmdö kommun och en fristående förskola har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) gjort en analys och dragit slutsatsen att kommuner som tillämpar maxtaxa inte behöver ändra sina rutiner att vårdnadshavare själva får tillhandahålla blöjor på förskolor. Ängelholms kommun har beslutat att följa SKR:s bedömning. Det innebär att vårdnadshavare i Ängelholm även i fortsättningen kommer behöva ta med egna blöjor till sina barn som går på förskola.

Rättsfallet mellan Värmdö kommun och den fristående förskolan, som handlade om maxtaxa och tillhandahållande av blöjor på förskolan, började i augusti 2018. Fallet gick vidare till högsta instans. I december 2019 avslutades rättsfallet när Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att inte meddela prövningstillstånd. Mot bakgrund av rättsfallet uppstod flera frågor, bland andra om kommuner ska tillhandahålla blöjor till barn som går på kommunala förskolor. SKR har nu analyserat domen och gjort bedömningen att kommuner som tillämpar maxtaxa inte ska rekommenderas att tillhandahålla blöjor i förskolan. Ängelholms kommun delar SKR:s bedömning. Det innebär att vårdnadshavare även i fortsättningen kommer behöva ta med egna blöjor till sina barn som går på förskola i Ängelholm.

SKR om maxtaxa och blöjor i förskolorlänk till annan webbplats