Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Succé för återvinningssystem av pappershanddukar

Införandet av återvinningssystemet av pappershanddukar har bidragit till en minskning av kommunens koldioxidavtryck. Sedan återvinningssystemet infördes för cirka tre månader sedan på Rönnegymnasiet, Toftaskolan, Ekens förskola och på Ängelholms stadshus, har sammanlagt 2 340 kg pappershanddukar återvunnits. Nu börjar planeringen för att skala upp återvinningssystemet till att omfatta alla toaletter som ägs av kommunen.

Den 10 september 2019 infördes återvinningssystemet Tork PaperCircle som ett pilotprojekt på de tre skolorna och i Stadshuset med målsättningen att minska kommunens koldioxidavtryck. Hittills har 2 340 kg pappershanddukar återvunnits och genom det har kommunens klimatpåverkan minskats med 1,856 kg CO2e*. Minskningen kan grovt jämföras med utsläppet från en normalstor bensindriven personbil som kört cirka 1 000 mil.

För att kunna återvinna pappershanddukarna krävs att det inte kastas något annat än just pappershanddukar i de separata papperskorgarna. Men det har inte heller visat sig vara något problem under pilotprojektet.

– Jag vill ge en särskild eloge till alla skolelever för att återvinningen har gått så bra. Och med detta goda resultat i ryggen kommer vi nu att gå vidare med planeringen för att så småningom införa återviningssystemet på alla toaletter som ägs av kommunen, säger Pia Radil, projektledare på Ängelholms kommun.

När pappershanddukarna ska återvinnas samlas de in av städpersonalen och därefter transporteras de vidare för till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s (NSR) anläggning för förvaring innan de fraktas vidare till Göteborg. På den särskilda återvinningsstationen i Göteborg återvinns pappershanddukarna till nya mjukpappersprodukter. Transporterna till Göteborg sker fyra gånger per år.

Genom införandet av återvinningssystemet ska kommunens koldioxidavtryck minska med 40 %** jämfört med den nuvarande avfallshanteringen samtidigt som restavfallet minskar med 20 %.

– Förutom att vi minskar kommunens koldioxidavtryck är detta också ett sätt att öka den allmänna medvetenheten om att vi alla behöver minska vår klimatpåverkan, säger Robin Pehrsson, enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet på Ängelholms kommun.

*Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket. För att kunna jämföra olika utsläpp med varandra räknas utsläppen ofta om till koldioxidekvivalenter (CO2e), det vill säga hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan.
Naturvårdsverket om koldioxidekvivalenterlänk till annan webbplats

**Resultat av en livscykelanalys (LCA) utförd av Essity Tork och verifierad av IVL, Miljöforskningsinstitutet, Ltd 2017, där de undvikna processerna har beaktats.
Tork PaperCirle, Essitys webbplatslänk till annan webbplats

Persson på toalett torkar händer med pappershandduk.