Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Trafikljus vid Klippanvägen har anpassats för att minska köbildning

I samband med den senaste avstängningen på Klippanvägen har det uppstått köer i korsningen Klippanvägen och Kristian II:s väg. Nu har vi programmerat om trafikljusen i korsningen för att köerna ska minska.

– Även om vi programmerat om trafikljusen kommer vi inte ifrån risken helt för köbildning. Så vill man vara säker på att slippa stå i bilkö rekommenderar vi att man väljer annan väg framför allt på morgonen och sen eftermiddag, säger Johan Reinholdz, projektledare på Ängelholms kommun.

Den provisoriska skyltningen kring avstängningarna har också justerats för att trafiken ska flyta bättre.

Avstängningar och Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats