Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Framgångsrikt samarbete med Kommunal uppmärksammades på jämställdhetskonferens

På Sveriges största jämställdhetskonferens, som ägde rum under veckan, lyfte fackförbundet Kommunal fram sitt goda samarbete med Ängelholms kommun. Ämnet var heltidsarbete som norm – en fråga som påverkar alla Sveriges kommuner.

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetsmässa som ägde rum den 5-6 februari i Jönköping. Utöver att besöka utställare och gå på föreläsningar hade besökarna möjlighet att delta i metodverkstäder där deltagarna fick arbeta i grupper med lösningar och metoder kring olika ämnen. En av metodverkstäderna arrangerades av fackförbundet Kommunal där ämnet handlade om tillvägagångssätt för kommunerna att leva upp till heltidsarbete som norm. Till metodverkstaden hade Kommunal bjudit med Ängelholms kommun för att dela med sig av det goda samarbetet.

– Att implementera Heltid som norm är en tuff utmaning, men i Ängelholm har vi kommit en bra bit på vägen där vi har ett unikt samarbete med kommunen där alla nyanställningar nu sker på heltid. Genom att ha en öppen dialog där man involverar alla medarbetare lokalt och även politiker kan man nå goda resultat. Och det ville vi visa upp på jämställdhetskonferensen för att inspirera andra kommuner, säger Ann Gröhn, facklig företrädare för Kommunal.

Heltidsarbete som norm är ett projekt som grundar sig i ett avtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. Projektet gäller alla kommuner i Sverige och tar sikte på att alla som vill ska få arbeta heltid. En av samhällsvinsterna med heltidsarbete som norm är att jämställdheten i samhället ökar med fler heltidsanställningar eftersom deltidsanställningar är vanligast bland kvinnor.

– Ett gott samarbete med Kommunal tror jag är en stark framgångsfaktor för vårt arbete med heltidsarbete som norm och det samarbetet ska vi fortsätta med. Men även om vi har kommit längre än andra kommuner har vi mycket kvar att göra, säger Helena Gottfriedsson, verksamhetschef inom huvuduppdrag hälsa på Ängelholms kommun.

Projektet Heltid som normlänk till annan webbplats

Fackförbundet Kommunal bjöd med Ängelholms kommun till jämställdhetskonferensen för att dela med sig av sitt goda samarbete. På bilden syns Lars-Sture Johansson (Kommunal), Ann Gröhn (Kommunal), Helena Gottfriedsson (Ängelholms kommun) och Lena Byström (Kommunal).

Fackförbundet Kommunal bjöd med Ängelholms kommun till jämställdhetskonferensen för att dela med sig av sitt goda samarbete. På bilden syns Lars-Sture Johansson (Kommunal), Ann Gröhn (Kommunal), Helena Gottfriedsson (Ängelholms kommun) och Lena Byström (Kommunal).