Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholm på nationell topplista i social hållbarhet

Tidningen Dagens samhälle har rangordnat Sveriges kommuner i social hållbarhet där Ängelholms kommun kom på 15:e plats av 108 i kategorin städer och stadsnära kommuner.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål inom Agenda 2030 för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. I en undersökning av tidningen Dagens Samhälle har Sveriges kommuner rangordnats efter de fyra globala målen ”Rent vatten och sanitet för alla”, ”Hållbar energi för alla”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och ”Hållbara städer och samhällen”. För att få en bättre överblick och kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan kommunerna har Dagens samhälle slagit ihop de fyra globala målen till kategorin ”Hållbara samhällen”. Kommunerna har därefter listats i tre kategorier där Ängelholm listats bland städer och stadsnära kommuner. Här hamnade Ängelholms kommun på 15:e plats av 108, förstaplatsen tog Örebro. I kategorin storstadskommuner kom Sundbyberg på första plats och bland småstads- och landsbygdskommuner kom Fagersta på första plats.

– Det är glädjande att Ängelholms kommun når en god placering i rankningen av social hållbarhet. Hållbara samhällen är en viktig fråga och ett allt tydligare krav från kommuninvånarna. Ängelholms kommun arbetar med hållbarhetsfrågorna på många olika sätt och vi ser rankningen som en positiv temperaturmätare för vårt fortsatta arbete, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nyckeltalen som mäter hur kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessa har sedan bearbetats av Dagens Samhälle.

Nyckeltal

  • Vattenförekomster med god status
  • Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund
  • Slutanvändning av energi per invånare inom det geografiska området
  • Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • Företagsklimat enligt Öppna jämförelser
  • Befolkning i kollektivtrafik nära läge
  • Demografisk försörjningskvot samt förändring av denna
  • Trångboddhet i flerbostadshus och förändringen
  • Utsläpp av kväveoxider per invånare samt förändring
  • Utsläpp av små partiklar (mindre än 2,5 mikrometer) per invånare samt förändring

www.dagenssamhalle.selänk till annan webbplats