Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Familjedag, cykelhelg och trädgårdsfest föreslås få stöd

Nu har kommunens årliga stöd för evenemang i Ängelholm fördelats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till fördelningen. Det är kommunstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut nästa vecka, den 4 mars. 

Evenemang som kan få stöd ska vara betydelsefullt för kommunens utbud av kultur, fritid och idrott. Totalt har det kommit in ansökningar på totalt 1 052 000 kronor. Totalt fördelas 560 000 kronor i evenemangsstöd. 

Kriterierna som bedöms vid fördelning av medel är följande:

  • Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Ängelholm.
  • Evenemanget ska rikta sig till allmänheten och vara öppet för alla som är intresserade.
  • Evenemanget ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Ängelholm.
  • Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm, bidra till att stimulera handeln i Ängelholm och/eller öka kulturutbudet i kommunen.

Förslag fördelning evenemangsstöd

Arrangörers sökta bidrag och förslag till stöd

Arrangör

Evenemang

Sökt

Förslag till stöd

Ängelholms simsällskap

Regionfinal i svenska ungdomsmästerskapen i simning

20 000

20 000

Ängelholms simsällskap

Distriktsmästerskap i simning

20 000

0

Tégner Production

Goodnight Sun 2020 Musikkonserter

15 000

0

Alla Kan IF

Parasportfestival med mångfaldskarneval

200 000

100 000

HW Event AB

Ängelholm Outdoor - innebandyturnering

250 000

125 000

Infinity Bean counters

Barn och familjedag

150 000

50 000

Infinity Bean counters

Ängelholms oktoberfest

200 000

100 000

Ekebo nöjescentrum

Ekebofestivalen

100 000

50 000

Naturskyddsföreningen

Föreläsning om allemansrätten

7 500

0

Ängelholms musikkår

Jubileumskonsert

25 000

0

Tips Event AB

Lergökarallyt

30 000

0

HW Event AB

Bjäre runt - cykelhelg för alla

60 000

60 000

Nordvästra skånes trädgårdsförening

Höstträdgårdsmässa

30 000

30 000

Murat Ar, Suleyman Ar, Emel AB

Storbilds-TV för visning av fotbolls-EM på Stortorget

25 000

25 000