Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Omfattande avstängningar på Klippanvägen från 2 mars

Den 2 mars kommer en stor del av Klippanvägens centrala delar att stängas av fram till den 10 april. Avstängningarna kommer att ge stor påverkan på trafiken. Bilister uppmanas att planera sina resor, vara ute i god tid och om möjligt välja annat färdsätt under perioden. Även busstrafiken kommer att påverkas av avstängningarna.

Snart går grävarbetet längs Klippanvägen in i en intensiv fas. Under perioden den 2 mars till den 10 april ska korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg grävas upp för anläggning av kabelrör och den nya avloppsledningen. Då kommer korsningen och anslutande vägar att stängas av helt för biltrafik enligt kartan. Detta kommer ge stor påverkan på trafiken under perioden.

– Avstängningarna är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra arbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt med minsta möjliga mängd trafikstörningar, säger Johan Reinholdz, projektledare på Ängelholms kommun.

För att det ska vara säkert för alla understryker Johan Reinholdz vikten av att alla trafikanter följer anvisningarna för omledningen av trafiken.

– Det är mycket viktigt att alla trafikanter förstår att de måste följa våra anvisningar för att det ska vara säkert för gående, cyklister, bilister och för de som arbetar med Klippanvägens ombyggnad, säger Johan Reinholdz.

Avstängningarna innebär att:

  • Korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg stängs för all biltrafik.
  • Klippanvägen stängs av helt vid korsningen med Lagegatan.
  • Korsningen Klippanvägen-Nytorgsgatan hålls fortsatt öppen för korsande trafik.
  • Östergatan hålls fortsatt öppen.
  • Infarten till Circle K från Kristian II:s väg hålls öppen.
  • Gående och cyklister kan korsa Klippanvägen vid Nytorgsgatan (Polishuset). Gång- och cykelbron över Klippanvägen är också öppen som vanligt.
  • Både lokaltrafik och regiontrafik påverkas. För information om tillfälliga hållplatser besök Skånetrafikens webbplats.

Skånetrafikens webbplatslänk till annan webbplats

Avstängningar publiceras löpande under Driftinformationlänk till annan webbplats

Omledning av trafik:

  • Till och från centrum och järnvägsstationen skyltas till Östra vägen och Kungsgårdsleden (väg 107).
  • Från Margretetorpsvägen skyltas till Heimdalsgatan och vidare ut på Emblagatan/Lagegatan.

Klippanvägens ombyggnad

Ombyggnaden av Klippanvägen är en etapp i Stora VA-utbyggnaden, som har pågått i ca tio år. Samtidigt passar Öresundskraft på att gräva ner kabelrör för framtida elnät. Ombyggnaden görs i etapper och uppskattas pågå till sommaren/hösten 2021. Arbetet kommer ha stor påverkan på trafiken under hela perioden där Klippanvägen ibland kan behöva stängas av helt. Klippanvägen kommer att ha fyra filer mellan E6:an och Kristian II:s väg även efter ombyggnaden.

Projektet Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

Kartan visar hur korsningen och anslutande vägar kommer att stängas av helt för biltrafik under perioden den 2 mars till den 10 april.

Under perioden den 2 mars till den 10 april kommer korsningen och anslutande vägar att stängas av helt för biltrafik enligt kartan.