Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholms kommun utsedd till vattensäker kommun

Säkerhetsutbildad personal på alla badanläggningar, information om vattensäkerhet och möjlighet för invånare att låna vattensäkerhetsutrustning. Det är några av skälen till att Ängelholms kommun blivit certifierad som vattensäker kommun av Svenska Livräddningssällskapet.

Under onsdagen fick Ängelholms kommun ta emot utmärkelsen "Vattensäker kommun" från Svenska Livräddningssällskapet i samband med konferensen Vattensäkerhet 2020 i Helsingborg.

– Vi har ett väl fungerande samarbete och goda rutiner mellan olika enheter och aktörer i kommunen för att få med alla aspekter vad gäller vattensäkerhet. Certifieringen är ett bevis på att vi gör ett bra arbete. Vi fortsätter att sträva efter att bli ännu bättre för att förhindra vattenolyckor och rädda liv, säger Elle Olsson, badmästare i Ängelholms kommun samt initiativtagare till ansökan om certifiering hos Svenska Livräddningssällskapet.

I Ängelholm finns en vattensäkerhetsgrupp med bland annat deltagare från kommunens olika enheter och Räddningstjänsten. Tillsammans arbetar gruppen kontinuerligt med utveckling och förbättringar för att öka vattensäkerheten i kommunen.

–Det är viktigt att alla i Ängelholm ska känna sig säkra när de badar eller vistas vid vatten. För att säkerställa detta har vi bland annat skyltar med säkerhetsinformation, säkerhetsutbildad personal på våra badanläggningar och havslivräddare på stränderna under badsäsongen. Vi lånar också ut flytvästar, säger Elle Olsson.

Svenska livräddningssällskapets sex kriterier för certifiering av vattensäker kommun

För att bli certifierad som en vattensäker kommun behöver kommunen uppfylla sex kriterier, som bygger på lagen om skydd mot olyckor och fokuserar på hur det förebyggande arbetet kan bli bättre. Certifieringen varar i fyra år och därefter kan man ansöka på nytt.

  • Kommunen ska tydligt ange vem som har ansvar för vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller både skötsel av material och anläggningar, information samt tillsyn.
  • Kommunen ska erbjuda simundervisning för skolelever.
  • Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna.
  • Kommunen ska se till att det finns säkerhetsutbildad personal på badanläggningar.
  • Kommunen ska informera om vatten- och issäkerhet.
  • I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning.

Information om vattensäker kommun på Svenska Livräddningssälskapets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om konferensen Vattensäkerhet 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Badmästare Elle Olsson står vid havet med en livboj.

Elle Olsson är badmästare i Ängelholms kommun och initiativtagare till ansökan om certifiering om vattensäker kommun.