Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Information med anledning av coronaviruset

Ängelholms kommun följer noga händelseutvecklingen. Våra verksamheter planerar för att klara en eventuell smittspridning och säkerställa att invånarna ska drabbas så lite som möjligt. Ängelholms kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Kommunen gör förebyggande och förberedande åtgärder där flera verksamheter påverkas direkt.

Det är främst Folkhälsomyndigheten, de regionala smittskyddsenheterna och regionerna som har en aktiv roll i smittbegränsande och vårdande insatser.